E-mail:
Запомни ме
Парола:
  Антистрептолизинов титър
Antistreptolysin titer (AST)
Антистрептолизинов титър
 
Антистрептолизинов титър (AST) е кръвен тест, който се позитивира при инфекция с бета-хемолитични стрептококи. Стойностите могат да се задържат високи няколко месеци след оздравяването.

За пълна диференциално-диагностична справка или диагностична констелация, можете да използвате безплатната програма Assistant M.D. 
 
РЕФЕРЕНТНИ граници:
  • 0 - 200 kU/L
(!) Винаги използвайте референтните граници на лабораториите, където са направени изследванията.

© Copyright 2010-2017 Симеон НИКОЛОВ
Всички права запазени.
Уеб Дизайн Варна
Програмата е предназначена предимно за употреба от квалифицирани медицински специалисти.
Справките, генерирани от програмата, не трябва да се използват като заместител на съветите на подходящо квалифициран и лицензиран лекар. Моля, консултирайте се с лекар, ако подозирате, че сте болен.