E-mail:
Запомни ме
Парола:
  Mycodermin / Микодермин
Undecylenic acid (Ундециленова киселина), Zinc undecylenate (Цинков ундециленат)
ATC: D01AE20
Mycodermin / Микодермин

Активна съставка: 
Undecylenic acid (Ундециленова киселина)
Zinc undecylenate (Цинков ундециленат)

Производител: 
Врамед АД (Bulgaria)
Софарма АД (Bulgaria)

Лекарства съдържащи 
Undecylenic acid и Zinc undecylenate:
 
 

© Copyright 2010-2017 Симеон НИКОЛОВ
Всички права запазени.
Уеб Дизайн Варна
Програмата е предназначена предимно за употреба от квалифицирани медицински специалисти.
Справките, генерирани от програмата, не трябва да се използват като заместител на съветите на подходящо квалифициран и лицензиран лекар. Моля, консултирайте се с лекар, ако подозирате, че сте болен.