E-mail:
Запомни ме
Парола:
  Indapen SR / Индапен SR
Indapamide (Индапамид)
ATC: C03BA11
Indapen SR / Индапен SR

Активна съставка: 
Indapamide (Индапамид)

Производител: 
Pharmaceutical Works POLPHARMA SA (Poland)

Лекарства съдържащи Indapamide:
 
 

© Copyright 2010-2017 Симеон НИКОЛОВ
Всички права запазени.
Уеб Дизайн Варна
Програмата е предназначена предимно за употреба от квалифицирани медицински специалисти.
Справките, генерирани от програмата, не трябва да се използват като заместител на съветите на подходящо квалифициран и лицензиран лекар. Моля, консултирайте се с лекар, ако подозирате, че сте болен.