E-mail:
Запомни ме
Парола:
  Co-Paxene / Ко-Паксен
Perindopril (Периндоприл), Indapamide (Индапамид)
ATC: C09BA04
Co-Paxene / Ко-Паксен

Активна съставка: 
Perindopril (Периндоприл)
Indapamide (Индапамид)

Производител: 
Чайкафарма АД (Bulgaria)

Лекарства съдържащи Perindopril и Indapamide:
 
ДЕЙСТВИЕ
Активната съставка Периндоприл е продукт от групата на ACE инхибиторите. Той понижава кръвното налягане и подобрява помпената функция на миокарда като разширява кръвоносните съдове, намалява пред- и следнатоварването на сърцето, понижава сърдечната честота и повишава сърдечния дебит. Индапамид е диуретик с умерено действие, принадлежащ към групата на сулфонамидите. Той повишава отделянето на урина и намалява реактивността на съдовете към съдосвиващи агенти (адреналин, норадреналин, ангиотензин 2).
 
ПОКАЗАНИЯ
КО-ПАКСЕН се прилага за лечение на артериална хипертония, исхемична болест на сърцето и застойна сърдечна недостатъчност.
 
ВНИМАНИЕ!  Преди употреба прочетете листовката!


© Copyright 2010-2017 Симеон НИКОЛОВ
Всички права запазени.
Уеб Дизайн Варна
Програмата е предназначена предимно за употреба от квалифицирани медицински специалисти.
Справките, генерирани от програмата, не трябва да се използват като заместител на съветите на подходящо квалифициран и лицензиран лекар. Моля, консултирайте се с лекар, ако подозирате, че сте болен.